W dniu 19.10.2012. podczas walnego zebrania członków Koła,  w jawnym głosowaniu i w obecności Komisji Skrutacyjnej wybrano nowy Zarząd Koła Zefir w składzie:

Prezes:

Leszek Podpora (Dolkom-DZN)

 

Wiceprezes:

Kończakowski Zbigniew (Dolkom-DST)

 

Sekretarz:

Andrzej Lupa (Dolkom-DST)

 

Członek Zarządu:

Andrzej Pinkawa (Dolkom-DZN)

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

Tadeusz Felkowski (Dolkom-DST)

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Bolesław Dolny (Dolkom-DZN)

Błaszczyk Cezary (Dolkom-DZN)

Dodaj komentarz